Polityka Prywatności

Polityka prywatności
i Regulamin sklepu

daria-shevtsova-zbWFT4eVopE-unsplash

Administratorem strony www.dietawplanach.pl jest Karolina Kozak. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z poniższą polityką prywatności kontaktuj się ze mną pod adresem e-mail dietetyk@dietawplanach.pl

POLITYKA COOKIES

Poniższy wzór polityki cookies jest stworzony na wzór polityki cookies chronionej prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

1.   Moja strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www.dietawplanach.pl.

4.     Przy pierwszej wizycie na mojej stronie wyświetla się informacja o stosowaniu plików cookies. W momencie zaakceptowania oraz zamknięcia tej informacji, zgadzasz się z polityką prywatności. Usuwając pliki cookies w przeglądarce możesz wycofać się z tej zgody.

5.     Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;

b)     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

W tym celu używam programu Google Analytics –pliki cookies używane w celu działania funkcji programu, który zbiera ianalizuje informacje o przeglądarce, liczbie odwiedzających stronę i czasu wizyty. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam Cię do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Korzystam również z portalu Facebook. Pliki cookies umożliwiają zbieranie statystyk Facebook. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej. Szczegółowa informacje o polityce prywatności portalu Facebook, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

6.      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7.     W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)      „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9.  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów – Google.

11.  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.LOGI

Korzystanie z bloga www. dietawplanach.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Każde zapytanie zapisywane jest w logach. Są to m.in.: adres IP, data i czas, informacje o systemie operacyjnym oraz o przeglądarce internetowej. Dane, które zapisane są w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą. Stanowią one wyłącznie materiał służący do administracji. Dane te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w LH.pl

2.NEWSLETTER

– Twoje dane osobowe podawane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzne w celu wysyłki newslettera, czyli informacji o wpisach na blogu, promocjach, ofertach itp, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera. 

– Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody i wypisania się z newslettera lub do zgłoszenia momentu sprzeciwu. Jeśli chcesz abym usunęła twoje dane, skontaktuj się ze mną. Jeśli jesteś zapisana/y do mojego newslettera możesz wcisnąć odpowiedni link, który zamieszczony jest w każdej wiadomości. Po wypisaniu się z newslettera informacje o Twojej subskrypcji mogą być przechowywane przez okres 2 lat w celu konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest moich prawnie uzasadnionym interesem.

– Dane osobowe mogę udostępniać: serwisom świadczącym usługi utrzymania hostingu i systemu informatycznego, dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług mailingowych, czy potralowi Facebook.

– Jako Administrator korzystam z zewnętrznych dostawców różnych usług: Mailerlite, Facebook, Google. W związku tym twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. USA. Będą one przekazywne tylko odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub , które gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych.

– Masz prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu, czy cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

– Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Ososbowych, kiedy uznasz, że przetwarzanie ich, narusza przepisy RODO.

– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wysyłania do Ciebie newslettera. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w rozumieniu RODO.

3.KOMENTARZE

Jeśli dodasz komentarz na blogu www.dietawplanach, to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w LH.pl. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

 

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dietawplanach.pl

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Dietawplanach, dostępny pod adresem internetowym www.dietawplanach.pl prowadzony przez Karolinę z siedzibą w Szewcach przy ulicy Długiej 109 prowadzącej działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Usługodawcą”.

2.Kontakt ze Sklepem

Adres e-mail Sprzedawcy: dietetyk@dietawplanach.pl

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 83 2490 1044 0000 4202 0005 6768

3.Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dietawplanach.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.dietawplanach.pl

Klient (kupujący) – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.

Towar – Jadłospis dostępny w wersji elektronicznej, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w szczególności ilości Produktów.

4.Informacje Ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.

2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Regulamin jest dostępny na stronie www.dietawplanach.pl/politykaprywatności dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: dietetyk@dietawplanach.pl

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

8. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.

9. Jadłospisy są sprzedawane w formie “elektronicznej”, co oznacza, że Produkt jest dostępny do pobrania z maila wysyłanego po dokonaniu zakupu.

5.Wymagania techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie https://dietawplanach.pl/polityka-prywatnosci/.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

4. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności.

5. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.

7. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

6.Zasady składania Zamówienia

1.W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

– dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,

-z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

-wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierają sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,

-zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

-kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”

2. Formy płatności: przelew bankowy

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

7.Zasady dostarczania Zamówień.

1. Towary zostają dostarczone w mailu, w następujący sposób:

Po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego Produkt zostanie wysłany drogą mailową, do 12 godzin od daty i godziny zaksięgowania.

8.Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dietetyk@dietawplanach.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

8.Odstąpienie Konsumenta od umowy

1.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9.Postanowienia końcowe

1.Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
i. będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
ii. nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Regulamin wchodzi w życie 13.04.2021 r.